Přejete si vnitřní změnu?

| 11 října, 2021 │

Přejete si vnitřní změnu?

V rámci přístupu k vnitřní transformaci nabízím originální přístup jógy mysli, který jsem sestavila na základě více než 20 let zkušeností s mentálními technikami a jejich cvičením.

Jedná se o ucelený transformační koncept, který vede k naplnění vlastního potenciálu a směřování. Jóga mysli transformuje, uklidňuje a upravuje výkonnost. Smyslem a posláním přístupu je, aby nám naše životní cesta dávala smysl a zároveň jsme se cítili příjemně. Abychom si vnitřně uvědomili a prožili, že za neklidnou myslí spočívá nekonečný prostor klidu, ticha a naplňujícího bytí.

 

Jóga mysli je pro každého

Ať jste vrcholovým sportovcem, manažerem, politikem, řemeslníkem či máte jakoukoliv profesi, ať Vám jde o výkon, vnitřní klid nebo obojí. Všichni toužíme naplnit své bytí ve svobodě a radosti.

Jóga mysli je složena z několika stupňů rozvoje vnitřního potenciálu, od počáteční touhy po dosahování výkonu až po úplné osvobození od tužeb i vnitřního lpění. Směřuje k osobnímu prožití naplňujícího bytí ve svobodě a radosti.

 

Komentáře nejsou povoleny.