Academy of peace of mind

quote-academy-first

Akademie klidu mysli - Radana Makariusová

První část kurzu

(1. ročník) je zaměřena na mentální techniky a jejich rozvoj směřující k vnitřnímu uvolnění. Soustředí se na základní principy myšlení v tématech každodenního života jako jsou např. úspěch, strach, rozhodnutí, změna, disciplína, atd.

V této části si uvědomíme myšlenkové vzorce a přesvědčení, která máme a která nás případně svazují tak, abychom vytvořili nový a svobodnější mentální přístup.

Zaměříme se na

 • rozvoj mentálních technik (mentální techniky 1)
 • poznávání a odstraňování zažitých přesvědčení
 • úvod do klidu mysli
 • cvičení meditace a mentálního soustředění

Druhá část kurzu

(2. ročník) je pro pokročilejší a soustředí se na zvládání umění vnitřní koncentrace, vědomého myšlení a prohlubování soustředění při odpoutávání se od myšlenek. Rozvíjíme umění ztišení mysli, celkové vnitřní uvolnění, vnitřní práci s nepříznivými emocemi a rozvojem vědomého klidu i míru. Cvičíme vnitřní zklidnění a vědomě se zaměřujeme do nitra.

Zaměříme se na

 • pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • přirozené bytí bez myšlenky
 • vnitřní vědomá mentální pozornost
 • vnitřní vědomá mentální odevzdanost

Třetí část kurzu

Ve třetí části (3. ročník) kurzu pro pokročilé se věnujeme technikám ovládnutí mysli směřující k jejímu zastavení až do jednobodovosti. Jde o vytvoření zvyku naší mysli, která se dlouhodobou a trpělivou praxí ustálí a přestane být roztěkanou. Jde o vytvoření zvyku zastavit mentální aktivitu a učinit tak mysl prázdnou.

Čím přirozeněji umíme pracovat se svojí myslí, tím se cítíme vyrovnaněji, pohodověji, svobodněji a lehčeji.

Zaměříme se na

 • pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • přirozené bytí bez myšlenky
 • vnitřní vědomá mentální pozornost
 • vnitřní vědomá mentální odevzdanost

quote-academy-second

Lorem ipsum

Akademie klidu mysli je celostním kurzem, který nabízí cestu za uvolněním mysli, osvobozením a znovu objevením vnitřní harmonie. Kurz je rozdělen do tří fází (každá fáze trvá jeden rok) vnitřního cvičení a všechny tři etapy propojuje praxe umění vnitřní soustředivosti a vědomého myšlení v různorodých tématech.

Cílem jednotlivých částí kurzu je zvládnutí vlastní hašteřivé mysli a celkového osvobození od nepříjemných myšlenek a z nich vyplývajících nepříznivých emocí. Cílem je zvládnutí sebe sama, díky čemuž se před námi otevřenou nové a nečekané možnosti vlastního směřování.

Jak Vám mohu pomoci ?