quote-mediation

Co je mediace?

Mediace je proces smírného mimosoudního řešení sporů, který může být brán jako prostor pro hledání co nejlepšího východiska pro zúčastněné strany. V průběhu mediace mají strany stále dohled nad svým procesem a samy navrhují, jaký způsob řešení je právě pro ně nejlepší. Mediátor vytváří mírotvornou atmosféru, aby strany mohly svého výsledku co nejlépe dosáhnout.

Zatímco soudní proces trvá v České republice přibližně 300 dní, průměrná mediace trvá cca 10 hodin, je proto z časového i finančního hlediska nejlepším a nejflexibilnějším způsobem řešení sporu.

Jako mediátorka tedy jako nestranná třetí osoba Vám ráda pomohu ve vyjednávání a hledání právě pro Vás nejlepšího řešení.

Mediace - Radana Makariusová

Jak Vám mohu pomoci ?