Moje cesta

 

Životní okolnosti mě nejprve přivedly k zálibě mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy se pro mě staly fascinujícím oborem, ve kterém dodnes vyučuji jak na Univerzitě Karlově od roku 2005, tak Metropolitní univerzitě od roku 2007. Soustředím se zejména na globální terorismus, globální vládnutí a řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Jednoho dne mi v průběhu přednášky přišla jednoduchá, ale zároveň průlomová myšlenka – není možné vytvořit spokojenou a harmonickou společnost bez spokojených a v harmonii žijících jednotlivců.

A tak to začalo. Uvědomila jsem si, že cesta k vnitřnímu naplnění a harmonii společnosti nevede přes nekonečné konstrukce systému a systémů, nýbrž přes naplnění, rovnováhu a harmonii každého z nás, každé individuální bytosti. A to byl ten moment, který si již vždy budu pamatovat. Tím mě mé oblíbené mezinárodní vztahy přivedly k řešení vztahů individuálních, které jsou paradoxně ještě méně prozkoumané, a to zejména v oblasti vztahu nás samých se sebou, od kterého se pak vše ostatní odvíjí. Důležité poznání spočívalo v pochopení, že vše, co se nám děje, je jen důsledkem našeho myšlení, smýšlení a jednání. My jsme strůjci všeho, co se nám v životě děje, a proto za své jednání přebíráme plnou zodpovědnost. Vše je jen v našich rukou a spočívá v našich myšlenkách, činech a jednání. Jsme tvůrci vlastní reality a s tímto vědomím se stáváme osobitými tvůrci svých životů.

rodina