logo-separator-small

Nadační fond Jak myslíme, tak žijeme

Předmětem činnosti nadačního fondu je poskytování a zajišťování přednášek a kurzů směřujících k rozvoji práce s vlastní myslí a finanční podpora takových aktivit.

Účelem, pro který se nadační fond zřizuje, je shromažďování prostředků a následná podpora rozvoje práce s vlastní myslí směřující k naplnění, rovnováze a harmonii každé individuální bytosti a spolupráce s právnickými a fyzickými osobami, jako jsou školy, dětské domy, domovy dětí a mládeže.