Princip klidu mysli a vnitřní rovnováhy

Rovnováha je základem celého vesmíru. Je předpokladem pro to, abychom se cítili v souladu nejen sami se sebou, ale též se svým jednáním, přístupy a životním směřováním. Není možné vytvořit rovnováhu bez harmonie a stejně tak harmonii bez rovnováhy.
O rovnováhu nelze usilovat, rovnováhu v sobě přirozeně objevíme, když utišíme rozbouřenou mysl.
Klid mysli je vstupní branou k tomu, co všichni ve své přirozenosti jsme. Cesta ke zvládnutí klidu mysli a tím i k vnitřní rovnováze je procesem, který na začátku vyžaduje úsilí, nicméně časem již úsilí přirozeně odpadává, až nebude nutné.
Proces osvobození mysli klidem si může osvojit každý, kdo má dostatečnou motivaci a rozhodne se nastoupit cestu, která skýtá i překážky a někdy bude potřeba i odhodlání. Nicméně časem zjistíme, že jsme nastoupili tu nejdobrodružnější cestu s největší vnitřní hodnotou.
Osvojíme-li si umění nejprve ovládnutí a pak osvobození mysli za účelem dosažení klidu myšlenek, projdeme v životě významnou transformací.

logo-separator-small

Můj přístup

Zabývám se podrobným procesem osvobozujícího myšlení přes zvládnutí neklidných myšlenek a usměrnění mysli.
Klidem mysli odstraníme jakýkoliv nesoulad, se kterým se v životě můžeme setkat jako úzkosti, nedostatek sebedůvěry, nespavost, řešení životní křižovatky, nerozhodnost a mnoho dalšího.
Klidem mysli můžeme čerpat nekonečnou energii, získat pocit vnitřní sebedůvěry, ovládnout své myšlenky, zvládnout nekončící myšlenkový monolog. Staneme se trpělivějšími a pochopíme, že vše je jedním velkým záměrem, který je vždy nápomocný našemu vnitřnímu rozvoji. To nás postupně přivede k celkové vnitřní lehkosti bytí.
Ve zvládnutí klidu mysli spočívá naše spokojenost, příjemný pocit a porozumění významu životní cesty. Ve zvládnutí klidu mysli je obsaženo vše.
Když zvládneme naši mysl, pochopíme význam našeho bytí.