Personal consultation

quote-personal-consultation

Osobní konzultace

Zabývám se podrobným procesem osvobozujícího myšlení přes zvládnutí neklidných myšlenek, usměrnění mysli a naplňování vnitřního potenciálu.

Klidem mysli odstraníme jakýkoliv nesoulad, se kterým se v životě můžeme setkat jako úzkosti, strach, nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost a na druhé straně zvládnutým klidem mysli lépe ovládáme své myšlenky, získáváme pocit vnitřní sebedůvěry, zvládáme nekončící myšlenkový monolog a současně přichází přirozená radostnost, pocit pohody i naplnění. Staneme se trpělivějšími a pochopíme, že vše je jedním velkým záměrem, který je vždy nápomocný našemu vnitřnímu rozvoji. To nás postupně přivede k celkové vnitřní transformaci vedoucí k lehkosti bytí.

Ve zvládnutí klidu mysli spočívá naše spokojenost, příjemný pocit a porozumění významu životní cesty. Ve zvládnutí klidu mysli je obsaženo mnohé. Proces osvobození mysli klidem si může osvojit každý, kdo má dostatečnou motivaci a rozhodne se nastoupit cestu, kdy bude potřeba i odhodlání. Nicméně časem zjistíme, že jsme se vydali na tu nejdobrodružnější cestu s největší vnitřní hodnotou.

Osvojíme-li si umění osvobození mysli za účelem dosažení klidu mysli bez myšlenek, projdeme v životě významnou proměnou, která nás přivede k celkovému vnitřnímu uvolnění a návratu k naší přirozené podstatě.

Personal consultation

Ceník

Konzultace probíhají zejména online a první konzultace může trvat až 2,5 hodiny podle vývoje situace.

Cena za první konzultaci je 3.500 Kč a případné prodloužení je možné a bezplatné.
Každá další individuální konzultace v rozsahu 60 min. 1.500 Kč a 90min. 2.000 Kč.

Děti, rodiče na mateřské dovolené, samoživetelé, dočasně nezaměstnaní
1. konzultace 2.000 Kč
Každá další konzultace 60 min. 1.000 Kč

Jak Vám mohu pomoci ?