O mně

Těší mě, že čtete tyto řádky, jistě to není náhoda. Ráda Vás doprovodím Vaší vnitřní transformací, pokud si to budete přát.

Mým hlavním zaměřením je transformace směřující k vnitřnímu klidu, naplnění a rovnováze tak, abychom se cítili příjemně. Myslím, že si všichni přejeme cítit se dobře, jen volíme různé cesty. Pro mě je to cesta vědomého myšlení a vědomého bytí v rámci tzv. jógy mysli, kterou je možné si osvojit. Jedná se o proces postupného zvládání mysli, v průběhu kterého Vás mohu doprovázet.

Ráda Vám budu na blízku na Vaší cestě do klidu nitra. Budeme poznávávat naplňující klid a mír, které všichni nosíme uvnitř. Předám Vám, co jsem se za více jak 20 let mentálního cvičení naučila a pomohu s překonáváním vrtochů vlastní mysli, která se svými myšlenkami hlásí o své hlavní slovo a někdy nám nedá ani spát.

O mně

Těší mě, že čtete tyto řádky, jistě to není náhoda. Ráda Vás doprovodím Vaší vnitřní transformací, pokud si to budete přát.

Mým hlavním zaměřením je transformace směřující k vnitřnímu klidu, naplnění a rovnováze tak, abychom se cítili příjemně. Myslím, že si všichni přejeme cítit se dobře, jen volíme různé cesty. Pro mě je to cesta vědomého myšlení a vědomého bytí v rámci tzv. jógy mysli, kterou je možné si osvojit. Jedná se o proces postupného zvládání mysli, v průběhu kterého Vás mohu doprovázet.

Ráda Vám budu na blízku na Vaší cestě do klidu nitra. Budeme poznávávat naplňující klid a mír, které všichni nosíme uvnitř. Předám Vám, co jsem se za více jak 20 let mentálního cvičení naučila a pomohu s překonáváním vrtochů vlastní mysli, která se svými myšlenkami hlásí o své hlavní slovo a někdy nám nedá ani spát.

Buď vnitřně tichý a pak v tobě vzejde To, co září samo sebou. Toť nejvyšší zážitek. Všechen strach zaniká. Toť bezbřehé moře dokonalé blaženosti.

- Ramana Maharši

Od malička jsem byla vedená k výkonu, k překonávání překážek a k tomu, že všechno zvládnu, pokud se pro to rozhodnu a budu si to přát. Tímto svým vnitřním nastavením jsem obsáhla mnoho věcí najednou, překonávala jednu překážku po druhé, získávala jeden titul za druhým, absolvovala mnoho kurzů, přečetla stovky a stovky knih. Bylo mi cizí jen tak odpočívat a chvíli nic nedělat, protože v aktivitě a činnosti spočívala má síla, má hodnota a v podstatě smysl života. V rámci mého patnáctiletého akademického působení jsem napsala deset knih, přednášela na řadě univerzit a konferencích v Česku i zahraničí, včetně USA, Indie, Islandu, Japonska, Kanady, Mexika, Austrálie a Fiji. Odpřednášela jsem tisíce hodin na tematiku mezinárodních vztahů, globálního terorismu a řešení konfliktů, obdržela mnoho ocenění od studentů. To všechno bylo naplňující, ale pak vždycky přišla otázka, jaký to všechno má význam?

Uvědomovala jsem si, že když dokončím, co jsem si předsevzala, mám ze sebe radost, cítím naplnění a vnitřní zadostiučinění, na druhou stranu jsem vypozorovala, že tento pocit trvá jen chvilku, je pomíjivý a rázem je vystřídán novou snahou po dosahování a opět nově vytvořenou touhou po další metě a novém cíli. A takto stále dokola a znovu, jedna pomíjivá situace vystřídala druhou a mezitím bylo vyčerpáno mnoho energie, snahy, vnitřní vůle a houževnatosti.

I když jsem už zhruba od patnácti let četla knihy vnitřního rozvoje až mnohem později jsem pochopila, že v intenzivní aktivitě nepomíjivé vnitřní štěstí není. Toto poznání přišlo zejména s narozením našich tří dětí, když pocity naplnění a lásky přicházely jen tak přirozeně a samy od sebe i ve vzácných chvílích krátkého klidu. A tak jsem si řekla dost, nyní zkusím jen tak chvíli být v klidu a ponořit se do sebe i naplňujícího ticha, které máme všichni na dosah uvnitř svého bytí za neklidnou myslí.

A zde v usměrněné mysli bez myšlenek se objevil osvobozující klid a mír. Uvědomila jsem si, že je to právě tichá mysl, která na jedné straně přináší vnitřní naplnění a na straně druhé napomáhá k intuitivnímu vnímání našeho osobitého životního směru životem, který chceme naplno prožít.

Bude mi potěšením se s Vámi podělit o to, co jsem se v rámci praxe s mentálními technikami naučila, přece si to nenechám jen tak pro sebe.

Vzdělání

4 – 7/2022 Kurz krizové intervence, závěrečná zkouška
10/2020 – 6/2021 Akreditovaný a pokročilý kurz mediace, řešení konfliktů a vyjednávání, závěrečná zkouška
2 – 6/2016 Kurz koučinku a vnitřního rozvoje, závěrečná zkouška
9/2007 PhD. na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor: Mezinárodní vztahy
9/2004 – 6/2005 Kurz managementu neziskových organizací, závěrečná zkouška
ZS 2004 Sasakawa Young Leaders Fellowship, studijní stáž, Oxford University
10/2002 PhDr. na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, obor: Mezinárodní vztahy
Havaj - Radana Makariusová

Vydané knižní publikace

  • Globální terorismus a radikální hnutí, ISBN 978-80-7380-777-1, 11/2019
  • Jak správně myslet, Změňme sebe a změníme svět, ISBN 978-80-7568-002-0, 11/2017
  • Globální vládnutí a nestátní aktéři, ISBN 978-80-7380-805708, 10/ 2015
  • Terorismus, globální terorismus a éra al-Káidy, ISBN 978-80-86855-95-0, 12/ 2013
  • Interakce států v herních simulacích, ISBN 978-80-86855-88-2, 2012
  • Transformace světového řádu, aktéři a globální vládnutí, ISBN 978-80-7380-295-0, 2012
Havaj - Radana Makariusová