Kurzy meditace a vnitřního rozvoje

O kurzech

Nabízím kurzy meditace a vnitřního rozvoje. Kurzy probíhají online nebo v místě podle Vašeho přání, a to v práci, firmě nebo v rámci Vaší skupiny. Neváhejte si vybrat kurz právě pro Vás z nabídky níže.

Poslání kurzů

Pojďme se společně zastavit a zůstaňme ve svému nitru. Jsme vedeni k vnějšímu výkonu a neustálé aktivitě, proto se zastavme alespoň na chvíli a nahlédněme dovnitř svého bytí. Uklidněním mysli v meditaci odpoutejme pozornost od nekonečných povinností a na chvilku se zastavme. Nejdůležitější je, jak se cítíme sami se sebou, jak jsme vnitřně pohodoví a jak umíme prožít každý nový den v uvolnění a radosti. Cítit se příjemně a radostně s pocitem naplnění si přece přejeme úplně všichni.

K naplnění našeho bytí dochází poznáním sama sebe.

Kurzy meditace

Meditační kurz I. individuálně i pro skupiny

V průběhu meditačního kurzu pro začátečníky budeme společně cvičit vnitřní klid. Každá lekce je koncipovaná tak, že nejprve probereme nové téma, které je pro rozvoj vnitřního klidu zajímavé i důležité a poté budeme cvičit svoji vlastní praxí a prožitkem.

Kurz je sestaven z 12 lekcí vnitřního klidu, pohody, relaxace, odpočinku a celkového odpoutání od každodenních povinností a aktivit, vždy po 90 min.

Meditační kurz II. individuálně i pro skupiny

Kurz navazuje na kurz pro začátečníky a dále společně prohloubíme naše přirozené schopnosti zaměřovat se do nitra a kultivovat vnitřní klid. Dále budeme cvičit mentální cvičení a techniky, které nám napomohou být vnitřně klidní a vyrovnaní.

Kurz se skládá z 12 lekcí po 90 min., které tematicky přizpůsobíme aktuální potřebě skupiny.

Meditační kurz III. individuálně i pro skupiny

Pokročilý kurz meditace a mentálních technik. Už se společně známe, tak víte, jakým směrem se kurz bude ubírat. Znáte svou motivaci a víte, proč jste si kurz vybrali.

Kurz se skládá opět z 12 lekcí po 90 min. se zaměřením do nitra a na kultivaci vnitřního klidu.

Kurzy meditace a vnitřního rozvoje - Radana Makariusová

Kurzy vnitřního rozvoje

Jak se zbavit nechtěného strachu

Strach může být velmi úporným a často nevítaným průvodcem našeho života, ale naštěstí je možné se strachem pracovat. V rámci kurzu nejprve zjistíte, jaké jsou důvody právě vašeho strachu, proč, kdy a čeho se nejvíce bojíte? Zároveň se podíváme na způsoby zvládání této nepříjemné emoce, které by právě pro vás byly vhodné a nejlépe vám pomohly.

Kurz je koncipován jako základní seznámení s mentálními technikami, které pomohou eliminovat pocity strachu. Kurz je rozložen do 6 X 90 min. setkání a znalosti z kurzu je pak možné dále rozvíjet v programu Akademie jógy mysli nebo v kurzu meditace.

Vnitřním klidem k naplňování potenciálu

Kurz je koncipován jako základní seznámení s mentálními technikami uklidňující mysl, zároveň si vyplníte test talentu a osobního směřování, se kterým budeme dále v průběhu kurzu pracovat. Kurz Je rozložen do 6 X 90 min. setkání a znalosti z kurzu je pak možné dále rozvíjet v programu Akademie jógy mysli nebo v kurzech meditace.

Základy jógy mysli

Jóga mysli je ucelený koncept/ postup/ cesta/ směřování k vnitřní transformaci. Jedná se o transformativní koncept myšlení vedoucí k proměně našeho uvažování.

Jóga mysli je zejména o vnitřním cvičení a výuce vlastním prožitkem, budeme se proto věnovat vnitřnímu cvičení a způsoby, jak uklidnit mysl.

Kurz je koncipován jako základní seznámení s jógou mysli a celkovým mentálním transformativním přístupem. Je rozložen do 6 X 90 min. setkání. Znalosti z kurzu je pak možné dále rozvíjet v programu Akademie jógy mysli nebo v kurzu meditace.

Zvládání stresu vnitřním klidem

V kurzu se společně seznámíme s mentálními technikami, které nám napomáhají lépe zvládat stres a náš celkový pocit zahlcenosti. Podíváme na to, proč se cítíte ve stresu a zahlcení a jaké způsoby by právě pro vás mohly být vhodné, abyste se cítili lépe a více v pohodě.

Kurz je koncipován jako základní seznámení s mentálními antistresovými technikami. Je rozložen do 6 X 90 min. setkání. Znalosti z kurzu je pak možné dále rozvíjet v programu Akademie jógy mysli nebo v kurzu meditace.

Jak Vám mohu pomoci ?