Odborné přednášky a kurzy

Nabízená témata

Nabízím odborné kurzy a přednášky z oboru mezinárodních vztahů z oblasti terorismu, charakteristiky současného globálního systému, řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, řešení konfliktů v mezilidských vztazích i z oblasti mediace.

Pro koho jsou kurzy přednášky určeny?

Kurzy a přednášky jsou vhodné pro děti a mládež ve věku 14-20 let a také pro firemní zaměstnance, kteří by rádi rozšířili své znalosti.

Pro školní vzdělávací instituce nabízím celodenní hru z oblasti mezinárodních vztahů. Všechny kurzy jsou připravené tak, aby celodenní program studenty bavil a učili se na základě osobního prožitku formou hry.

Odborné přednášky a kurzy

Odborné kurzy

Jak pracovat s manipulací

S manipulativním jednáním se dříve nebo později setká každý z nás. V průběhu kurzu se společně zaměříme na to, jak manipulaci rozpoznat a jak s manipulací efektivně pracovat. Informace budou předávány formou hry a zábavným způsobem, aby tematika posluchače zaujala, a tím si předávané informace a techniky co nejlépe osvojili. Ucelený program kurzu trvá 4x 90 min.

Kurz mediace a řešení konfliktů pro kolektivy

V průběhu kurzu se zaměříme na úvod do mediace a efektivního řešení konfliktů, budeme si povídat o praktických situacích v oblasti řešení konfliktů a jejich řešení. Ucelený program kurzu je rozvržen do 4×90 min.

Už rozumím terorismu

Intenzivní kurz o terorismu je určen pro všechny, kteří se zajímají o terorismus jako o současnou závažnou bezpečnostní hrozbu a rádi by tomuto fenoménu porozuměli. V průběhu kurzu se zaměříme na analýzu historického vývoje terorismu v čase od konce století do současnosti. Rozdělíme si období posledních 140 let na čtyři vlny a v každé vlně budeme společně definovat způsoby provedení útoků, taktiku, strategii a celkový modus operandi teroristických skupin. Ucelený program kurzu trvá 4×90 min.

Odborné přednášky a kurzy

Odborné přednášky

Jak pracovat s manipulací

V průběhu přednášky se zaměříme na úvod do manipulace a budeme si povídat o tom, jak manipulaci rozeznat a jak se jí bránit. Přednáška je v rozsahu 90 min.

Mediace a řešení konfliktů pro kolektivy

V průběhu přednášky se zaměříme na úvod do mediace a efektivního řešení konfliktů, budeme si povídat o praktických situacích v oblasti řešení konfliktů a jejich řešení. Přednáška je v rozsahu 90 min.

Islamismus a radikalizace

Přednáška je zaměřena na motivy vzniku hnutí globálního džihádu a jeho transformace do nábožensky orientovaných teroristických skupin, které teoreticky vytvořily celosvětovou síť teroristických/ radikálních uskupení současnosti.

Sebevražedný terorismus

Přednáška se soustředí na charakteristiku moderního sebevražedného terorismu, který začínáme datovat prvním moderním sebevražedným útokem spáchaným radikální skupinou Hizballáh v první polovině 80. let minulého století. Podíváme se na radikální skupiny, které taktiku sebevražedného terorismu používají a jak se tento modus operandi vyvíjí v čase od minulého století až do současnosti.

Současný globální terorismus a radikální hnutí

V této přednášce se společně zaměříme na současný terorismus, jehož počátek datujeme útokem na Spojené státy z 11.9.01. Podíváme se na rozbor samotné organizace al-Káida, její strukturu, strategii a cíle, stejně tak budeme analyzovat roli Islámského státu a dalších radikálních hnutí současnosti. Budeme hovořit o vybraných regionech, kde radikální islámské organizace a další skupiny potencionálně působí – Afghánistán, Pákistán, Irák, Írán, Arabský poloostrov, východní Afrika a cílem bude nalézání podobností a odlišností projevů terorismu v jednotlivých státech a oblastech.

Budeme se také věnovat charakteristice současného terorismu ve vyspělých západních zemích, který nazýváme homegrown terorismus.

Současný radikální islamismus v Evropě i ve světě

V přednášce se zaměříme na charakteristiku současných radikálních hnutí s evropskou působností, jejich vývoj, aktivitu a případnou vzájemnou spolupráci. Pro přednášku vybírám nejznámější radikální skupiny působící v islámských zemích, které postupně získávají své spojence i mimo své domovské teritorium a přesouvají svoji působnost na Západ. I tento způsob rozšiřování působnosti může přispívat k tomu, že radikální skupiny vnímají rozvoj spolupráce jako počátek výstavby budoucího globálního džihádu.

Tálibán – vznik, vývoj a současná situace

V přednášce se zaměříme na vznik, existenci a působnost radikálního hnutí Tálibán ve dvou rozdílných časových období. Nejprve v průběhu 90. let do roku 2001, kdy došlo k intervenci USA do Afghánistánu a poté od roku 2001 do současnosti, kdy bylo v Afghánistánu přítomno mezinárodní společenství.

Podíváme se na ideologické kořeny radikálního hnutí Tálibán, a jejich způsoby dosahování a rozšiřování moci. Přednáška je v rozsahu 90 min.

Vývoj moderního terorismu

Přednáška posluchače seznámí se základními definičními termíny, které souvisí s problematikou terorismu a vývojem tohoto fenoménu od konce 19. století po současnost. Budeme definovat jednotlivé vlny terorismu a jejich specifické projevy i cíle. Současně budeme analyzovat evropské teroristické organizace působící zejména v minulém století. Přednáška je v rozsahu 90 až 180 min.

Současný globální systém, multipolarita a působnost institucí

Současný globální systém je jedinečným tím, že je poprvé v lidské historii skutečně globálně propojený. V rámci přednášky se zaměříme na charakteristiku současných vlastností globálního systému, působnost aktérů a celkový vývoj.

Vývoj mezinárodního globálního systému

Přednáška se zaměřuje na charakteristiku vývoje mezinárodních vztahů a mezinárodních systémů, budeme se soustředit na analýzu systému před Vestfálským mírem a po Vestfálském míru. Zohledníme rozdíly ve vývoji systémů organizace lidské společnosti v jednotlivých historických etapách.

Vznik, vývoj a působnost OSN

V přednášce se zaměříme na založení a působnost Organizace spojených národů. Budeme se soustředit na charakteristiku vybraných úspěchů i neúspěchů a celkový dosah této organizace na globální dění.

Prevence konfliktů v mezinárodních vztazích

Náplní přednášky je na tzv. kolektivní management konfliktů. Budeme analyzovat možnosti institucí při řešení i prevenci konfliktů a dostupné možnosti Organizace spojených národů jako arbitra mezinárodního míru.

Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích

V přednášce se zaměříme na vývoj řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Povíme si, jak se možnosti řešení konfliktu vyvíjely v průběhu 20. a 21. století a jaké jsou v současnosti.

Vzdělávací program pro výzkumné pracovníky

Několikatýdenní vzdělávací program šitý na míru začínajícím výzkumným pracovníkům rozdělujeme do tří hlavních bloků, které se zaměřují na rozvíjení komunikační dovedností, prohlubování výzkumných dovedností a osvojování dovedností vedení výzkumných týmů.

Odborné přednášky a kurzy

Celodenní hra pro studenty středních škol a víceletých gymnázií

Mezinárodní vztahy v akci

 

Princip hry

Hra jedinečnou formou zapojuje účastníky do hry, kdy formou diskuse a na základě vyjednávání řeší aktuální problematické situace v mezinárodních vztazích. Posluchači společně v rámci zadaných simulací nacházejí řešení či kompromis v oblastech, které jsou pro dosažení vzájemných korektních vztahů mezi aktéry v mezinárodní aréně nezbytné. Hypotetické herní simulace jsou funkčně propojeny s reálnou situací současných mezinárodních vztahů. Posluchači se učí vyjednávat a efektivně řešit konflikty díky vlastnímu prožitku z individuálního jednání a z následné diskuse. V průběhu kurzu si posluchači procvičí své analytické i vyjednávací schopnosti v rámci oboru mezinárodních vztahů. Budou schopni analyzovat aktuální vývoj a průběh bezpečnostních, zahraničních, politických, ekonomických a sociálních vztahů na mezinárodní úrovni, a to jak formou diskuse, tak obhajováním vlastního postoje. Je garantováno nezávislým arbitrem, že hra posluchače doslova pohltí.

 

Pravidla hry

Posluchači jsou rozděleni do osmi skupin/ států a každá skupina zastupuje jeden stát v systému zvaném Atlantis. Na každou simulaci pak posluchači obdrží zadání, které každý stát má v simulaci zastávat, posluchači pak v souladu se zadáním vyjednávají své pozice. Ke hře je k dispozici učebnice obsahující pravidla hry.