Akademie jógy mysli

Co je jóga mysli?

Jóga mysli je mentálním uměním laskavé vnitřní pozornosti a také postupem zvládnutí sebe sama. Podstatou jógy mysli je propojování s nitrem a vnitřním klidem. Postupně zažíváme, že za neklidnou myslí spočívá nekonečný prostor klidu, míru a naplňujícího bytí. Jóga mysli působí velmi transformativně. Seznamuje s procesem osvobozujícího myšlení a vnitřní bdělostí, díky kterým postupně a přirozeně dochází k uvolňování vnitřního tlaku a neklidu. Vlastním prožitkem vnitřní cesty tak dochází k odstraňování domnělých mentálních překážek, které nám mohou bránit v pocitech pohody a klidu.

Jóga mysli transformuje, uklidňuje a upravuje výkonnost. Smyslem a posláním přístupu je, aby nám naše životní cesta dávala smysl a zároveň jsme se cítili příjemně. Jedná se o osvojení umění tzv. vědomé laskavé vnitřní pozornosti a vědomého bytí. Vnitřně si uvědomíme a zažijeme, že za neklidnou myslí spočívá nekonečný prostor klidu, ticha, svobody a naplňujícího bytí.

Co je akademie jógy mysli?

Program jógy mysli jsem vložila do programu Akademie jógy mysli, která nabízí cestu k celkovému uvolnění, vnitřní sebedůvěře, svobodě, uvolnění mysli a znovuobjevení vnitřní harmonie.

Jak to funguje?

Program kurzu je rozdělen do 3 částí podle pokročilosti práce s mentálními technikami, meditací až kontemplací. První část (ročník) trvá jeden rok a můžete se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Další části pak mohou v případě Vašeho zájmu plynule navazovat.

 • individuální doprovázení
 • výuka zvládání jednoduchých mentálních technik až po pokročilé meditativní i kontemplativní techniky
 • harmonogram setkávání bude vytvořen přímo pro Vás tak, aby Vám časově co nejlépe vyhovoval
 • setkávání jednou za 14 dní online nebo osobně
 • délka kurzu je nastavena tak, aby byl dostatek času i prostoru s myslí pracovat
 • všechny části kurzu propojuje praxe umění vnitřní soustředivosti, laskavé vnitřní pozornosti a vědomého myšlení v různorodých tématech
 • k dispozici všechny studijní materiály
 • celý program doprovází kniha, která pro účely Akademie jógy mysli vznikla
 • připraveno 50 témat k mentálnímu zpracování

Co je cílem?

Cílem jednotlivých částí kurzu je zvládnutí mysli a celkové uvolnění od nepříjemných myšlenek a z nich vyplývajících nepříznivých emocí. Cílem je zvládnutí sebe sama, díky čemuž se před námi otevřenou nové a nečekané možnosti vlastního směřování. Cílem je vnitřní svoboda a  naplňující pocit vlastního bytí.

Posláním Akademie je naučit se pracovat s vlastní myslí a zaměřovat se do nitra tak, abychom uměli zvládat jakékoliv situace s lehkostí i vnitřním klidem a postupně tak transformovali své bytí ke svobodě a vnitřnímu naplnění.

Akademie klidu mysli - Radana Makariusová

1. část

První část kurzu je zaměřena na mentální techniky a jejich rozvoj směřující k vnitřnímu uvolnění. Soustředí se na základní principy myšlení v tématech každodenního života jako jsou např. úspěch, strach, rozhodnutí, změna, disciplína, atd.

V této části si uvědomíme myšlenkové vzorce a přesvědčení, která máme a která nás případně svazují tak, abychom vytvořili nový a svobodnější mentální přístup.

Zaměříme se na

 • Rozvoj mentálních technik (mentální techniky 1)
 • Poznávání a odstraňování zažitých přesvědčení
 • Úvod do klidu mysli
 • Cvičení meditace a mentálního soustředění
 • Dechové jógové techniky

2. část

Druhá část kurzu je pro pokročilejší a soustředí se na zvládání umění vnitřní koncentrace, vědomého myšlení a prohlubování soustředění při odpoutávání se od myšlenek. Rozvíjíme umění ztišení mysli, celkové vnitřní uvolnění, vnitřní práci s nepříznivými emocemi a rozvojem vědomého klidu i míru. Cvičíme vnitřní zklidnění a vědomě se zaměřujeme do nitra.

Zaměříme se na

 • Pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • Jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • Přirozené bytí bez myšlenky
 • Vnitřní vědomá pozornost
 • Vnitřní vědomá mentální odevzdanost

3. část

Ve třetí části kurzu pro pokročilé se věnujeme technikám ovládnutí mysli směřující k jejímu zastavení až do jednobodovosti. Jde o vytvoření zvyku naší mysli, která se dlouhodobou a trpělivou praxí ustálí a přestane být roztěkanou. Jde o vytvoření zvyku zastavit mentální aktivitu a učinit tak mysl prázdnou. Čím přirozeněji umíme pracovat se svojí myslí, tím se cítíme vyrovnaněji, pohodověji, svobodněji a lehčeji.

Zaměříme se na

 • Pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • Jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • Přirozené bytí bez myšlenky
 • Vnitřní vědomá pozornost
 • Vnitřní vědomá mentální odevzdanost

Ze svých myšlenek si stavíme náš svět.

Jak Vám mohu pomoci ?