Akademie jógy mysli

Co je akademie jógy mysli?

Zabývám se podrobným procesem osvobozujícího myšlení přes zvládnutí neklidných myšlenek, usměrnění mysli a naplňování vnitřního potenciálu. V rámci vnitřní transformace nabízím originální přístup jógy mysli, který jsem sestavila na základě více než 25 let zkušeností s mentálními technikami a jejich cvičením. Program jógy mysli jsem vložila do programu Akademie jógy mysli, která nabízí cestu k celkovému uvolnění, vnitřní sebedůvěře, svobodě, uvolnění mysli a znovu objevení vnitřní harmonie.

Jedná se o ucelený transformační koncept, který vede k naplnění vlastního směřování. Jóga mysli transformuje, uklidňuje a upravuje výkonnost. Smyslem a posláním přístupu je, aby nám naše životní cesta dávala smysl a zároveň jsme se cítili příjemně. Jedná se o osvojení umění tzv. vědomé laskavé vnitřní pozornosti a vědomého bytí. Vnitřně si uvědomíte a zažijete, že za neklidnou myslí spočívá nekonečný prostor klidu, ticha, svobody a naplňujícího bytí.

 

Jak to funguje?

Program kurzu je rozdělen do 3 částí podle pokročilosti práce s mentálními technikami, meditací až kontemplací. První část (ročník) trvá jeden rok a můžete se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Další ročníky pak mohou plynule navazovat. Budu Vás doprovázet individuálně od zvládání jednoduchých mentálních cvičení  až po pokročilé meditativní i kontemplativní techniky. Harmonogram setkávání bude vytvořen přímo pro Vás tak, aby Vám časově co nejlépe vyhovoval. Budeme se setkávat jednou za 14 dní online nebo osobně podle Vašich možností. Všechny části kurzu propojuje praxe umění vnitřní soustředivosti, laskavé vnitřní pozornosti a vědomého myšlení v různorodých tématech. Délka kurzu je nastavena tak, aby byl dostatek času i prostoru s myslí pracovat, nicméně je zcela na Vás, jak dlouho i intenzivně si budete chtít techniky osvojit.

Co je cílem?

Cílem jednotlivých částí kurzu je zvládnutí vlastní hašteřivé mysli a celkové uvolnění od nepříjemných myšlenek a z nich vyplývajících nepříznivých emocí. Cílem je zvládnutí sebe sama, díky čemuž se před námi otevřenou nové a nečekané možnosti vlastního směřování. Cílem je vnitřní svoboda a  naplňující pocit vlastního bytí.

Posláním Akademie je naučit se pracovat s vlastní myslí a zaměřovat se do nitra tak, abychom uměli zvládat jakékoliv situace s lehkostí i vnitřním klidem a postupně tak transformovali své bytí ke svobodě a vnitřnímu naplnění.

Akademie klidu mysli - Radana Makariusová

1. část

První část kurzu je zaměřena na mentální techniky a jejich rozvoj směřující k vnitřnímu uvolnění. Soustředí se na základní principy myšlení v tématech každodenního života jako jsou např. úspěch, strach, rozhodnutí, změna, disciplína, atd.

V této části si uvědomíme myšlenkové vzorce a přesvědčení, která máme a která nás případně svazují tak, abychom vytvořili nový a svobodnější mentální přístup.

Zaměříme se na

 • Rozvoj mentálních technik (mentální techniky 1)
 • Poznávání a odstraňování zažitých přesvědčení
 • Úvod do klidu mysli
 • Cvičení meditace a mentálního soustředění
 • Dechové jógové techniky

2. část

Druhá část kurzu je pro pokročilejší a soustředí se na zvládání umění vnitřní koncentrace, vědomého myšlení a prohlubování soustředění při odpoutávání se od myšlenek. Rozvíjíme umění ztišení mysli, celkové vnitřní uvolnění, vnitřní práci s nepříznivými emocemi a rozvojem vědomého klidu i míru. Cvičíme vnitřní zklidnění a vědomě se zaměřujeme do nitra.

Zaměříme se na

 • Pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • Jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • Přirozené bytí bez myšlenky
 • Vnitřní vědomá pozornost
 • Vnitřní vědomá mentální odevzdanost

3. část

Ve třetí části kurzu pro pokročilé se věnujeme technikám ovládnutí mysli směřující k jejímu zastavení až do jednobodovosti. Jde o vytvoření zvyku naší mysli, která se dlouhodobou a trpělivou praxí ustálí a přestane být roztěkanou. Jde o vytvoření zvyku zastavit mentální aktivitu a učinit tak mysl prázdnou. Čím přirozeněji umíme pracovat se svojí myslí, tím se cítíme vyrovnaněji, pohodověji, svobodněji a lehčeji.

Zaměříme se na

 • Pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • Jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • Přirozené bytí bez myšlenky
 • Vnitřní vědomá pozornost
 • Vnitřní vědomá mentální odevzdanost

Ze svých myšlenek si stavíme náš svět.

Jak Vám mohu pomoci ?