Akademie jógy mysli

Co je akademie jógy mysli?

Akademie jógy mysli je celostním kurzem, který nabízí cestu k vnitřní sebedůvěře, svobodě, uvolnění mysli a znovu objevení vnitřní harmonie.

 

Jak to funguje?

Program kurzu je rozdělen až do 3 ročníků a můžete se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Postupujeme od zvládání jednoduchých mentálních cvičení  až po pokročilé meditativní techniky. Výuka probíhá individuálně a harmonogram setkávání bude vytvořen přímo pro Vás tak, aby Vám  co nejlépe vyhovoval. Všechny části kurzu propojuje praxe umění vnitřní soustředivosti, laskavé vnitřní pozornosti i sebedůvěry a vědomého myšlení v různorodých tématech. Délka kurzu je nastavena tak, aby byl dostatek času i prostoru s myslí pracovat, nicméně je zcela na Vás, jak dlouho i intenzivně budete chtít cvičit.

 

Co je cílem?

Cílem jednotlivých částí kurzu je zvládnutí vlastní hašteřivé mysli a celkového osvobození od nepříjemných myšlenek a z nich vyplývajících nepříznivých emocí. Cílem je zvládnutí sebe sama, díky čemuž se před námi otevřenou nové a nečekané možnosti vlastního směřování.

Posláním Akademie je naučit se pracovat s vlastní myslí a zaměřovat se do nitra tak, abychom uměli zvládat jakékoliv situace s lehkostí i vnitřním klidem a postupně tak transformovali své bytí ke svobodě a vnitřnímu naplnění.

Akademie klidu mysli - Radana Makariusová

1. ročník

První část kurzu je zaměřena na mentální techniky a jejich rozvoj směřující k vnitřnímu uvolnění. Soustředí se na základní principy myšlení v tématech každodenního života jako jsou např. úspěch, strach, rozhodnutí, změna, disciplína, atd.

V této části si uvědomíme myšlenkové vzorce a přesvědčení, která máme a která nás případně svazují tak, abychom vytvořili nový a svobodnější mentální přístup.

Zaměříme se na

 • Rozvoj mentálních technik (mentální techniky 1)
 • Poznávání a odstraňování zažitých přesvědčení
 • Úvod do klidu mysli
 • Cvičení meditace a mentálního soustředění
 • Dechové jógové techniky

2. ročník

Druhá část kurzu je pro pokročilejší a soustředí se na zvládání umění vnitřní koncentrace, vědomého myšlení a prohlubování soustředění při odpoutávání se od myšlenek. Rozvíjíme umění ztišení mysli, celkové vnitřní uvolnění, vnitřní práci s nepříznivými emocemi a rozvojem vědomého klidu i míru. Cvičíme vnitřní zklidnění a vědomě se zaměřujeme do nitra.

Zaměříme se na

 • Pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • Jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • Přirozené bytí bez myšlenky
 • Vnitřní vědomá pozornost
 • Vnitřní vědomá mentální odevzdanost

3. ročník

Ve třetí části kurzu pro pokročilé se věnujeme technikám ovládnutí mysli směřující k jejímu zastavení až do jednobodovosti. Jde o vytvoření zvyku naší mysli, která se dlouhodobou a trpělivou praxí ustálí a přestane být roztěkanou. Jde o vytvoření zvyku zastavit mentální aktivitu a učinit tak mysl prázdnou. Čím přirozeněji umíme pracovat se svojí myslí, tím se cítíme vyrovnaněji, pohodověji, svobodněji a lehčeji.

Zaměříme se na

 • Pokročilé meditační a kontemplativní techniky
 • Jednobodovost a soustředění bez myšlenky
 • Přirozené bytí bez myšlenky
 • Vnitřní vědomá pozornost
 • Vnitřní vědomá mentální odevzdanost

Ze svých myšlenek si stavíme náš svět.

Vnitřní klid a vyrovnanost

Jsou tím největším zapomenutým pokladem, který můžeme v sobě znovu nalézt, otevřít a rozvíjet. Přineseme tak nevyčíslitelné bohatství nejenom sobě, ale i svému okolí. Najděme v sobě tento zapomenutý poklad a vydejme se na cestu ke svému vlastnímu osvobození. Nikdo jiný to za nás neudělá a nikdo jiný nezajistí, abychom byli v pohodě, vyrovnaní a vnitřně svobodní.

 

Zaměříme se na vnitřní pohodu a transformaci

Ať je náš život co nejradostnější a příjemný, ať si to tu co nejvíc užijeme a mnohé v míru zažijeme. Pojďme si dopřát celkové osvobození od vlastní nepříjemné zátěže tím, že zvládneme svoji mysl v radosti a svobodě. Pojďme naplnit svůj potenciál zrození.

Dělejme cokoliv, co nás baví. Je úplně jedno, jaká je naše profese, nejdůležitější je, jak se cítíme sami se sebou, jak jsme vnitřně spokojení a umíme si užít každý nový den v uvolnění a radosti. Cítit se příjemně, svobodně, bez pout a vnitřního pnutí si přece přejeme úplně všichni.

Jak Vám mohu pomoci ?