Mediace

Co je mediace?

Mediace je proces smírného mimosoudního řešení sporů, který může být brán jako prostor pro hledání co nejlepšího východiska pro zúčastněné strany. V průběhu mediace mají strany stále dohled nad svým procesem a samy navrhují, jaký způsob řešení je právě pro ně nejlepší. Mediátor vytváří mírotvornou atmosféru, aby strany mohly svého výsledku co nejlépe dosáhnout.


Zatímco soudní proces trvá v České republice přibližně 300 dní, průměrná mediace trvá cca 10 hodin, je proto z časového i finančního hlediska nejlepším a nejflexibilnějším způsobem řešení sporu.


Jako mediátorka tedy jako nestranná třetí osoba Vám ráda pomohu ve vyjednávání a hledání právě pro Vás nejlepšího řešení.

Cíl mediace

Pojďme společně řešit případné konfliktní situace a spory smírem, který si sami v průběhu mediace vyjednáte. Každý z nás se může dostat do konfliktu nebo do konfliktní situace, kterou jsme si nepřáli. Nicméně když už situaci řešíme, pojďme ji vyřešit tak, abychom měli z řešení co nejlepší pocit, že naše dohoda přispěla ke spokojenosti všech zúčastněných stran a můžeme kdykoliv spolu znovu komunikovat a spolupracovat třeba i při jiné příležitosti. Mediace je pro takový výsledek jedinečným nástrojem.

Pojďme z každé překážky udělat příležitost.

Ceník

Pokud se strany nedohodnou jinak, bývá zvykem, že obě strany platí rovným dílem.

Mediace (rodinná, sousedská a pokud spor není možné vyjádřit finančně) 2000 Kč každá započatá hodina.

V obchodních sporech se hodinová sazba určuje výší hodnoty sporu.

Hodnota sporu

Hodinová sazba mediátora

Do 1.000.000 Kč 2.500 Kč
Od 1.000.000 Kč do 10.000.000 Kč 3.000 Kč
Od 10.000.000 Kč do 25.000.000 Kč 4.000 Kč
Od 25.000.000 Kč do 99.000.000 Kč 5.000 Kč
Nad 99.000.000 Kč 10.000 Kč
Mediace - Radana Makariusová

Jak Vám mohu pomoci ?